sobota, 1 kwietnia 2023
Od wieków człowiek próbuje rozwiązać problem swojego wiecznego przeznaczenia. Chociaż ateiści i inni twierdzą, iż śmierć na zawsze kończy wszystko, to jednak na ogół w rodzaju ludzkim tkwi tęskna nadzieja szczęśliwego życia poza grobem. Niektórzy w poszukiwaniu odpowiedzi kontaktują...

DWA ZBAWIENIA

?Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny? ? Jana 3:16. ?Tako Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego, aby go poświęcił oczyściwszy omyciem...
Ponad 2000 lat temu Bóg dał przez proroka Daniela jasny opis czasów, w których obecnie żyjemy. Biblia, odnosząc się do teraźniejszości jako ?czasów ostatecznych? (Dan. 12:9 ? w oryginale mowa o ?czasie końca?), wskazuje nie na zniszczenie literalnej ziemi...
Przyszły sąd będzie się opierał na dokładnie tych samych zasadach, co pierwszy. Przedłożone będzie to samo prawo wymagające posłuszeństwa, z tą samą nagrodą ? życiem, i tą samą karą ? śmiercią. Jak pierwsza próba miała swój początek, rozwój i...

ZUPEŁNA EWANGELIA

?A ja jeźli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie? (Jan 12:32) Nadzieja życia wiecznego dla wszystkich Wielu mniema, iż głosi ?zupełną ewangelię?, ale zwykle brakuje w niej pewnych bardzo istotnych i pocieszających serce części zupełnej, ?chwalebnej Ewangelii? Boga i...
Chrześcijanie powszechnie wierzą, że wszystkie Boskie błogosławieństwa są przeznaczone jedynie dla wybranego Kościoła. Obecnie jednak zaczynamy rozumieć, że plan Boga jest obszerniejszy niż przypuszczaliśmy i choć przeznaczył On dla Kościoła ?bardzo wielkie i kosztowne obietnice?, dokonał też  hojnych postanowień...

DROGA ŚWIĘTA

?I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się...
Na świecie przeważa opinia, iż wraz ze śmiercią kończy się wszelka próba. Nie ma jednak wersetu Pisma Świętego, który by tego nauczał, ponadto wszystkie wcześniej zacytowane wersety, oraz wiele innych, okazałyby się co najmniej bez znaczenia, gdyby śmierć była...
Dalsze rozpatrywanie objawionego planu Boga pozwoli nam na szersze zrozumienie celu zarówno pierwszego, jak i drugiego przyjścia Chrystusa. Powinniśmy pamiętać, iż oba te wydarzenia mają ze sobą związek, bo stanowią części jednego planu. Głównym dziełem pierwszego przyjścia było odkupienie ludzi,...
- Sprawdź -

NOWOŚCI NA BLOGU

- Sprawdź -
- Sprawdź -

WARTO PRZECZYTAĆ

- Sprawdź -