sobota, 1 kwietnia 2023

JAK NASTANIE POKÓJ?

Ogół ludzi oczekuje trwałego i powszechnego pokoju między narodami, lecz zawsze okazuje się on bardzo trudny do osiągnięcia. Wielu z lękiem i trwogą obserwuje ciągłe gromadzenie wielkich zapasów śmiercionośnej broni, szczególnie pocisków nuklearnych i neutronowych oraz innych bomb mogących...

DZIEŃ SĄDU

BÓG ?wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądził świat przez męża, którego ustanowił?, ?Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy?. ?Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi? (Dz. Ap. 17:31; 1 Jana 2:1; Jana 5:22, BW). Na temat...
Na świecie przeważa opinia, iż wraz ze śmiercią kończy się wszelka próba. Nie ma jednak wersetu Pisma Świętego, który by tego nauczał, ponadto wszystkie wcześniej zacytowane wersety, oraz wiele innych, okazałyby się co najmniej bez znaczenia, gdyby śmierć była...

ZUPEŁNA EWANGELIA

?A ja jeźli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie? (Jan 12:32) Nadzieja życia wiecznego dla wszystkich Wielu mniema, iż głosi ?zupełną ewangelię?, ale zwykle brakuje w niej pewnych bardzo istotnych i pocieszających serce części zupełnej, ?chwalebnej Ewangelii? Boga i...

DWA ZBAWIENIA

?Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny? ? Jana 3:16. ?Tako Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego, aby go poświęcił oczyściwszy omyciem...
Chrześcijanie powszechnie wierzą, że wszystkie Boskie błogosławieństwa są przeznaczone jedynie dla wybranego Kościoła. Obecnie jednak zaczynamy rozumieć, że plan Boga jest obszerniejszy niż przypuszczaliśmy i choć przeznaczył On dla Kościoła ?bardzo wielkie i kosztowne obietnice?, dokonał też  hojnych postanowień...

WYBÓR I WOLNA ŁASKA

Nasze rozważania doprowadzają nas do dwóch pojęć, które od wieków dzielą chrześcijaństwo, a mianowicie ?wybór? i ?wolna łaska? (Określenie ?wolna? w odniesieniu do łaski oznacza tu: niezasłużona, a dostępna dla wszystkich). Żaden badacz Biblii nie zaprzeczy, że obie te doktryny,...
Od wieków człowiek próbuje rozwiązać problem swojego wiecznego przeznaczenia. Chociaż ateiści i inni twierdzą, iż śmierć na zawsze kończy wszystko, to jednak na ogół w rodzaju ludzkim tkwi tęskna nadzieja szczęśliwego życia poza grobem. Niektórzy w poszukiwaniu odpowiedzi kontaktują...

WIĘŹNIOWIE NADZIEI

Niektórzy częściowo rozumieją błogosławieństwa, jakie miały nastać w czasie drugiego przyjścia Jezusa i w pewnym sensie doceniają fakt, iż miał On przyjść, by obdarzyć ludzkość wielkim błogosławieństwem zapewnionym kosztem swej własnej śmierci. Jednak wykazują oni brak zrozumienia myśli, że...
- Sprawdź -

NOWOŚCI NA BLOGU

- Sprawdź -
- Sprawdź -

WARTO PRZECZYTAĆ

- Sprawdź -