Czy wierzysz w Królestwo Boże, o które się modlisz?

337