Sztandar Biblijny 2021

Styczeń-luty 2021 (nr 299) Pobierz
 • Bóg Jehowa zaprasza swych uczniów
 • Oko, ręka i usta Pana
 • Znaki obecności Króla
 • Kalwin i Serwet
Marzec-kwiecień 2021 (nr 300) Pobierz
 • Pamiątka śmierci naszego Pana
 • Modlitwy, które są wysłuchiwane
 • Dwie Mojżeszowe tablice Prawa
 • List od Redaktora
 • Fanatyczny tłum przeciwko braciom Wesley
Maj-czerwiec 2021 (nr 301) Pobierz
 • Źródło życia wiecznego
 • Logika Boskiego planu wymaga czasu ucisku
 • Studiuj, by stanąć przed Bogiem jako wypróbowany pracownik
 • Listy z Kenii do wydawcy
 • Pytania biblijne
 • Nasze współczesne świątynie
Lipiec-sierpień 2021 (nr 302) Pobierz
 • Duże znaczenie Poświęconych Obozowców Epifanii
 • Wielki Melchizedek
 • Odwaga (męstwo)
 • Odrzucony i wzgardzony