Sztandar Biblijny 2019

Styczeń-luty 2019 (nr 287) Pobierz
 • Tekst naszego godła na rok 2019
 • Zbliżająca się wieczerza pamiątkowa
 • Kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy
Marzec-kwiecień 2019 (nr 288) Pobierz
 • Rozsądek
 • Przedstawienie samego siebie – rozsądna służba
 • Władca tego świata
 • Wybrane naczynie Boże
Maj-czerwiec 2019 (nr 289) Pobierz
 • Chwalebna świątynia Boża
 • Odpadanie od stałości
 • Pozostawanie w łasce Bożej jest warunkowe
 • Służba Sztandaru Biblijnego
 • Poganie stają się współdziedzicami
Lipiec-sierpień 2019 (nr 290) Pobierz
 • Dwa dni zbawienia Boga Jehowy
 • Jak podczas podejmowania decyzji rozpoznać wolę Bożą
 • Instrukcje dla pracowników Boga
 • Zbór w Antiochii
Wrzesień-październik 2019 (nr 291) Pobierz
 • Obecny stan Ziemi jest tymczasowy
 • Czy możemy się chlubić w utrapieniu?
 • „Biada Arielowi”
 • Różnicowanie miłości
 • Badacze Biblii w Berei
Listopad-grudzień 2019 (nr 292) Pobierz
 • Świąteczny okres błogosławiony przez Boga
 • Zwiastowanie wielkiej radości
 • Samoegzaminacja przy końcu roku
 • Bądźcie świętymi
 • Słowo wśród ludzi
 • Sukcesja apostolska