Sztandar Biblijny 1992

Styczeń 1992 (nr 47) Pobierz
 • Werset naszego godła na 1992 rok
 • Wizyta mędrców
Luty 1992 (nr 48) Pobierz
 • Wyższość Chrześcijaństwa nad Islamem
 • Interesujące wiadomości
 • Dlaczego Arabowie nie chcą dać Palestyńczykom jakiejkolwiek ojczyzny?
Marzec 1992 (nr 49) Pobierz
 • Prorok taki, jak Mojżesz
 • Ubity od Boga i utrapiony
Kwiecień 1992 (nr 50) Pobierz
 • Będąc ślepym, teraz widzę
 • Zmartwychwstały Chrystus
Maj 1992 (nr 51) Pobierz
 • Duch Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy
 • Zielone Świątki nie są Wielkim Jubileuszem
 • Właściwe i niewłaściwe czczenie
 • Podróż brata Obajtka do Polski
Czerwiec 1992 (nr 52) Pobierz
 • Wyznaniowa Trójca
 • Politeizm – Fałszywy pogląd o Bogu
Lipiec 1992 (nr 53) Pobierz
 • Szatan obecnym księciem demonów
 • Duch służby, duch uczniostwa
 • Politeizm – Fałszywy pogląd o Bogu (c. d.)
Sierpień 1992 (nr 54) Pobierz
 • Wymagania miłości i sprawiedliwości
 • Przeciwstawianie się złu
 • Leczy ich choroby
 • Głoszenie słowa
Wrzesień 1992 (nr 55) Pobierz
 • Wielka wartość prawdziwej wolności
 • Chrześcijańska wolność
 • Pytania Biblijne
Październik 1992 (nr 56) Pobierz
 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych i religia
Listopad 1992 (nr 57) Pobierz
 • Biblijne myśli na temat rządu
 • Zaszczytna służba
Grudzień 1992 (nr 58) Pobierz
 • Nadzieje i radości narodzenia Pańskiego
 • Jaki jest prawdziwy chrześcijanin